Via onze contacten in Tampèlga en onze lokale partner ABNT wordt informatie ingewonnen over feitelijke behoeften en mogelijke oplossingen. Er worden projecten geformuleerd en mogelijke Nederlandse subsidieverstrekkers, sponsoren en zonodig andere personen en/of organisaties in kaart gebracht en benaderd.

Versterken lokale economie

Dorpsgemeenschap, partner en – indien relevant – school en/of gezondheidscentrum zijn betrokken bij ontwerp, locatiekeuze en inrichting. In samenwerking met ABNT worden offertes gevraagd en nauwkeurig getoetst. Om de lokale/regionale economie te versterken wordt het werk altijd uitbesteed aan plaatselijke uitvoerders. Materialen worden in Burkina Faso aangeschaft.

Rekeningen voor aankopen of werkzaamheden worden pas voldaan als de aanschaf, c.q. uitvoering is geverifieerd en goedgevonden. Madame Ouaga heeft daartoe een overeenkomst met de partnerorganisatie, die het proces begeleidt, het werk controleert en aan ons rapporteert.
Van de uitgevoerde werkzaamheden is zowel de betrouwbaarheid van de uitvoerders als de kwaliteit van het werk uitstekend gebleken.

Zelfwerkzaamheid en beheer

De gerealiseerde projecten zijn overgedragen aan de bevolking, c.q. beheercomité´s. Er zijn aparte bankrekeningen voor de personeelswoningen, de waterpompen en het gezondheidscentrum, incl. apotheek en ambulance. Deze opzet werkt prima. Men neemt zijn verantwoordelijkheden en er worden initiatieven genomen. Zo heeft men zelf een hangar gebouwd voor de ambulance en is er een voedselbank opgericht voor tijden van slechte oogst. Er worden gewassen afgestaan door mensen die wel genoeg hebben en een groentenexporteur uit Ouagadougou levert overschotten.

Vanzelfsprekend loopt men nog tegen problemen aan. Het is tenslotte voor het eerst dat men met een dergelijke organisatorische opzet te maken heeft. Helaas verloopt de toelevering van ziekenhuismaterialen en medicijnen uit het regionale depot gebrekkig. Zo bleef een toegezegde aanvulling van medicijnen na de opening van de apotheek in 2011 achterwege. Het verstrekte voorschot van € 765, dat in 2012 zou worden terugbetaald, is omgezet in een gift. Al met al ervaren we dat onze inspanningen vruchten afwerpen. Dankzij de grote inzet en het verantwoordelijkheidgevoel van de bevolking en het medisch en schoolpersoneel.

werkwijze_01
 werkwijze_02
 werkwijze_03