In Burkina Faso leeft 85% van bevolking op het platteland. Per familie van zo’n 25 mensen woont men bij elkaar op een erf in zelfgebouwde lemen hutten in verspreid liggende nederzettingen. Aan het hoofd staat de ‘chef de famille’. De vrouwen hebben elk hun eigen hut. Meerdere nederzettingen vormen een dorp; een aantal dorpen samen een gemeente met een lokaal bestuur.

Tampèlga is een dorp op 80 km ten westen van de hoofdstad Ouagadougou met als enige infrastructuur een op 15 km gelegen asfaltweg en zandwegen naar andere dorpen. De omstandigheden zijn primitief.

Men leeft er van wat het dorre, onvruchtbare savannegebied opbrengt. Rondom de erven wordt kleinvee en pluimvee gehouden en verbouwt men gewassen. De oogst verschilt – afhankelijk van de droogte – per jaar.

Voor ontwikkeling is men aangewezen op hulp van buitenaf. Onze ervaringen met de positieve houding en de inzet van de bewoners, de schoolleiding en het medische team, motiveren ons om de mogelijkheden van deze locatie verder te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokkenen, die via een eigen, goed werkend sociaal systeem invloed hebben op en deelnemen aan de projecten. Voorafgaand aan elk project is er intensief contact over wensen, gebruik, beheer en instandhouding van nieuwe faciliteiten. Bij de uitvoering van de projecten bleek de gemeenschapszin groot, voelden de bewoners zich nauw betrokken en hielpen waar mogelijk. In het gebied wonen mensen van diverse religies vreedzaam en solidair met elkaar.

toekomst_voor_tampelga_03
 toekomst_voor_tampelga_02  toekomst_voor_tampelga_01