Onze eerste reis naar Burkina Faso in februari 2007 had een oriënterend karakter. Het bezoek aan Tampèlga en de kennismaking met haar bijzondere bewoners, maakten duidelijk dat het bieden van hulp deze leefgemeenschap een enorme impuls zou kunnen geven.

De aanwezigheid van de basisschool (‘Ecole de Tampèlga’) biedt perspectieven. Natuurlijk voor de kinderen, maar de locatie heeft mogelijkheden om uit te groeien tot een centrum met goede basisvoorzieningen voor de omliggende dorpen.

Samenwerking

Met een zorgvuldig, in samenspraak met de bewoners, de gemeente, de school en de lokale overheid opgezet ontwikkelingsplan voor overzichtelijke projecten, kunnen we meehelpen aan het duurzaam versterken van de gezondheidszorg, de zelfredzaamheid en de weerbaarheid.

Direct contact met de doelgroep, zowel vooraf, als tijdens en na het uitvoeren van een project is belangrijk. Samenwerking op basis van respect en gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. Met elkaar worden de problemen geïnventariseerd en zoeken we naar een resultaatgerichte werkwijze en oplossing.

samenwerking_03
samenwerking_01 samenwerking_02