Bestuur en vrijwilligers

Madame Ouaga is een kleine, efficiënt werkende organisatie. Het bestuur bestaat uit drie personen: drs. Mahamadi Kaboré, voorzitter, Patty Breukel, secretaris/penningmeester, en drs. Nico Jouwe, algemeen lid. Stef Breukel is adviseur.

Ruim tien vrijwilligers zijn op afroep beschikbaar voor werkzaamheden in de organisatorische en technische sfeer. Een aantal experts, zoals notaris, accountant en webdesigner, voeren hun diensten kosteloos uit. Alle activiteiten voor de voorbereiding van projecten (van concept tot aanvraag en uitvoeringsondersteuning vanuit Nederland) worden verricht door het bestuur en/of vrijwilligers. De stichting heeft geen betaalde kracht in dienst.
Het bestuur houdt contact met de doelgroep via persoonlijke contacten in Burkina Faso. Belangrijk pluspunt voor de slagvaardigheid en doeltreffendheid is dat de voorzitter van Madame Ouaga afkomstig is uit Tampèlga. Samen met partnerorganisatie ABNT is hierdoor relevante kennis en informatie uit de eerste hand beschikbaar of snel te verkrijgen.
Contacten in Tampèlga worden onderhouden door bestuursleden, die ook minstens eenmaal per jaar de projecten op eigen kosten bezoeken.


Partnerorganisatie in Burkina Faso

Voor de uitvoering en instandhouding van haar projecten werkt Madame Ouaga nauw samen met haar partner in Burkina Faso: de Association Buud-Nooma de Tampèlga (ABNT). Deze vereniging bestaat uit veertien leden, die allemaal zijn opgegroeid in Tampèlga en nu goede posities hebben in diverse disciplines in Ouagadougou. Door hun betrokkenheid en specifieke kennis van de cultuur en structuur van het (sociale) systeem op het platteland, zijn zij een waardevolle compagnon. Hun doelstelling: zorgdragen voor de toekomst van de gemeenschap Tampèlga.

Madame Ouaga  is met ABNT overeengekomen dat de Association zich – in het algemeen – zal inzetten voor:
• Supervisie en bewaking continuïteit projecten en andere activiteiten van Madame Ouaga in BF.
• Onderhouden van contacten met en deelnemen aan de diverse beheercomité’s (COMGES); eventuele problemen signaleren en rapporteren.
• Financieel beheer in Burkina Faso en terugkoppelen aan de penningmeester in Nederland.
• Coördineren van gegevens voor rapportages.
• Opzetten en controleren van het huurbeleid van de logementen.
• Oriënteren op mogelijke subsidies in Burkina Faso. Bij nieuwe projecten: in overleg met Madame Ouaga het regelen van de offertes, opdracht verstrekken en volgen van de uitvoering en oplevering.  Per project of deel daarvan worden aparte, gedetailleerde afspraken gemaakt.

Doelstellingen ABNT

• Verdedigen van de materiële en de morele belangen van de burgers van Tempèlga.
• Bijdragen aan het scheppen van een kader voor het promoten van de ontwikkeling vanTempèlga.
• Actief deelnemen aan voorstellen en doelstellingen die een essentiële rol toekennen aan de traditionele waarden in de opbouw van de Burkanese samenleving in het algemeen.
• Verbintenis aangaan met alle verenigingen en NGO’s die dezelfde doelstellingen nastreven.
• Onderzoeken en aanwenden van menselijke middelen en materialen nodig voor het uitvoeren van de projecten.

organisatie_01
Een medewerkster van Madame Ouaga in Burkina koopt kalebassen voor het scholenproject in Nederland.

 

organisatie_02
Burgemeester, dorpschefs en schooldirecteur bespreken de projecten van Madame Ouaga in Tampèlga.

 

organisatie_burkina-abnt-1024
Patty Breukel in overleg met leden van partnerorganisatie ABNT, maart 2011 Ouagadougou.

 

organisatie_burkina-abnt-1466
Patty Breukel in overleg met leden van partnerorganisatie ABNT, maart 2011 Ouagadougou.