Lerarenwoningen en toiletgebouwtjes

Na de realisatie van de waterput bij de ‘Ecole de Tampèlga’ in 2007 hebben we in overleg met de schooldirecteur, onderwijzers en oudercomité gezorgd voor uitbreiding van de faciliteiten waardoor structureel meer en beter onderwijs mogelijk werd. Vooral de bouw van 4 nieuwe lerarenwoningen en 2 santairblocs in 2008 heeft daaraan bijgedragen.

lerarenwoningen_03

burkina-woning school-0182

burkina-ingestort-1448

burkina-nwe woning

 
Meer woningen, meer leraren, meer kinderen naar school

Onderwijzers op plattelandsscholen komen uit de grotere plaatsen en moeten, gezien hun veelomvattende taak en bij gebrek aan infrastructuur, met hun gezinnen zo dicht mogelijk bij de school wonen. Door meer leraren te huisvesten kunnen er meer klassen worden gevormd. Men beschikte over 4 woningen, 6 lokalen in de schoolgebouwtjes en 2 nieuwe, separaat gebouwde lokalen. Van de 6 leerkrachten woonden er 2 noodgedwongen in de nieuwe lokalen. Na de uitbreiding met 4 nieuwe woningen zijn er 8 woningen, 8 leerkrachten en 8 lokalen beschikbaar. Het aantal leerlingen is van 268 in 2007 naar 356 in 2008. De klassen zijn gemiddeld nog steeds groot, maar mede door het betere lesmateriaal is er wel kwalitatieve vooruitgang.

 
Droevige aanblik ingestorte lerarenwoningen

Tijdens een bezoek in maart 2011 werden we geconfronteerd met een treurige situatie. Extreme regenval heeft geleid tot het instorten van de 4 oude lerarenwoningen. De gammele muurtjes en hopen stenen van de lemen huisjes bieden een droevige aanblik. De gevolgen voor de school zijn rampzalig.
Er zijn inmiddels 405 leerlingen en 8 leerkrachten. Aantal woningen: 4, bewoond door 4 onderwijzers met hun gezinnen; de andere 4 wonen – zonder hun gezinnen – in de 2 separate lokalen en in huurkamers op 6 en 10 km afstand. Er zijn nog maar 6 lokalen beschikbaar waardoor het leerlingenaantal per klas is gestegen. Met minder woningen en minder lokalen is de situatie als een paar jaar geleden. We hebben het gevoel weer terug te zijn bij af.
 
Nieuwbouw


De oplossing ligt voor de hand: het bouwen van 4 nieuwe stenen woningen en een extern sanitairgebouwtje. Voor de eerste 4 woningen ontving Madame Ouaga financiële steun van Impulsis. Doordat Burkina Faso is geschrapt van de lijst van door Nederland gesteunde ontwikkelingslanden en de criteria door de hulporganisaties zijn bijgesteld – wel bijdragen voor educatieprojecten, maar niet voor huisvesting – ontvangen we voor dit project geen subsidie.
Dankzij vele giften en een speciale benefiet Literaire Salon in november 2011, hebben we in 2012 2 woningen kunnen laten plaatsen. De bouw van nog 2 woningen had in 2013 onze prioriteit. Toen wij in februari 2013 de locatie bezochten, bleek dat 2 leerkrachten zijn in een nabijgelegen dorp gaan wonen. Goed dat men zelf een (snelle) oplossing heeft gezocht.
Voor de woningen bij de school wordt huur betaald. Het beheer is in handen van een speciaal comité.