U kunt helpen met het realiseren van de projecten door ons financieel te steunen. Dat kan op verschillende manieren: rechtstreeks een bijdrage storten op onze bankrekening als een eenmalige donatie of structureel als periodieke schenking.

Financiële steun fiscaal aantrekkelijk
Omdat Madame Ouaga door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar. Voor wie periodiek wil geven is het laten opstellen van een zgn. lijfrente waarbij u jaarlijks een vast bedrag doneert, een financieel aantrekkelijke optie door het grotere belastingvoordeel. De benodigde notariële aktie wil Westvest Netwerk Notarissen graag kosteloos voor u behandelen.

anbi_post Zie ook www.belastingdienst.nl

Geen CBF, wel criteria
Hoewel Stichting Madame Ouaga niet beschikt over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving – in verband met daaraan verbonden hoge kosten – houdt ze zich zo strikt mogelijk aan de door het CBF-Keur geformuleerde criteria ten aanzien van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaglegging

Gulle gevers: bedankt
Madame Ouaga is hartstikke blij met de ontvangen giften. We hadden een financiële basis, maar met jullie bijdragen erbij hebben we meer kunnen realiseren. Geweldig bedankt!

Impulsis betaalde mee
Ontwikkelingsorganisatie Impulsis een initiatief van Edukans, ICCO en Kerkinactie steunt particuliere initiatieven, waaronder Madame Ouaga. De subsidie is afhankelijk van het soort hulp en wordt verstrekt op basis van criteria, een vooraf ingediend en goedgekeurd concept en met achteraf een deugdelijke verantwoording. Aan onze schoolprojecten 2008 heeft Impulsis voor 50% bijgedragen. De gezondheidspost werd deels voor 35% en deels voor 50% door Impulsis gefinancierd.

fiscaal_aantrekkelijk_01 fiscaal_aantrekkelijk_02