Multifunctioneel nieuw studielokaal

Tegen een van de schoolgebouwen is met geld van Madame Ouaga in 2008 een nieuw, groot lokaal gebouwd, dat wordt gebruikt als bibliotheek en studielokaal. Er is een zonnepaneel geplaatst zodat er ‘s avonds verlichting is. De ruimte kan daardoor niet allen worden gebruikt door de leerlingen en onderwijzers van de ‘Ecole deTampèlga’, maar dient ook als studieplek voor studenten van diverse opleidingen uit de regio. De medewerkers van de gezondheidspost kunnen er terecht voor het houden van voorlichtingsbijeenkomsten. Hiermee heeft de beoogde centrumfunctie van de school meer en meer gestalte gekregen.
Voor de inrichting hebben we gezorgd voor tafels, stoelen, boekenkasten, televisie en een dvd-speler zodat ook informatie- en voorlichtingsfilms nu toegankelijk zijn.

Omdat de boekenvoorraad heel beperkt was en er geen geld was voor aanvulling, heeft Madame Ouaga een beroep gedaan op de Nederlandse stichting Read to Grow die kleinschalige initiatieven in ontwikkelingsgbieden steunt door het beschikbaar stellen van boeken. Dat resulteerde in de fantastische schenking van maar liefst 840 Franstalige boeken voor alle (lees)niveaus. Het betreft zowel studieboeken, als historische uitgaven, romans en informatieve boeken gerelateerd aan het leven van de bewoners, maar ook voorleesboekjes en tijdschriften. De dozen met boeken zijn medio juli 2011 gearriveerd in Tampèlga.Het transport ervan is ons gratis aangeboden door een relatie die voor zijn bedrijf in Burkina containers heeft verstuurd.

burkina-lezen2

 

bibliotheek-

burkina-lezen