logo_anbi830

Stichting Madame Ouaga is sinds januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI: Algemeen Nut
Beogende Instelling. Zie www.belastingdienst.nl. Daardoor zijn giften (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel aan ons ter beschikking.

Als ANBI zijn wij per januari 2014 verplicht via internet de volgende informatie te verstrekken:

Naam
Stichting Madame Ouaga

RSIN (fiscaal nummer)
8180.09.007

Contactgegevens
adres: Schutterstraat 3, 2611 MX Delft, Nederland
telefoon: +31 (0)15 212 00 21
contactpersoon: Patty Breukel
e-mail: info@madameouaga.nl
IBAN: NL 55 FVLB 225 8852 55
KvK Haaglanden: 27301261

Bestuurssamenstelling
drs. Mahamadi Kaboré, voorzitter
Patty Breukel-Spaan, secretaris/penningmeester
drs. Nico A. Jouwe, algemeen lid
adviseurs: Stef Breukel en drs. Gerline de Jong

Beleidsplan
Zie beleidsplan 2018-2020 in PDF formaat.

Beloningsbeleid
Conform de statuten genieten de bestuurders voor hun werkzaamheden geen beloning en kan aan hen geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. SMO heeft geen betaalde kracht in dienst. Projecten op locatie worden op eigen kosten bezocht.

Doelstelling
Stichting Madame Ouaga zet zich in voor het verwerven en verstrekken van (financiële) middelen voor ontwikkelingshulp aan de kansarme plattelandsbevolking van Burkina Faso in West-Afrika.